Avukat Ahmet Gökhan Memük 02329701302

Bilişim Hukuku

Halk Arasında veya uygulamada bilişim suçları veya bilişim hukukuyla ilgilenen veya bu davalara giren avukatlara Bilişim Avukatı,Bilişim Suçları Avukatları , İnternet Avukatı denildiği olmaktadır.Kanun,Yönetmelik veya ilgili mevzuatta böyle bir ayrım yoktur.

Ceza Hukuku

Türk hukuk mevzuatında ağır ceza veya ceza avukatı olarak bir ayrım bulunmamaktadır.Halk Dilinde veya çeşitli nedenlerle ceza mahkemelerinde davalarla ilgilenen avukatlar ağır ceza avukatı yada ceza avukatı olarak anılmaktadır.

Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışman,Hukuk Danışmanı,Danışman Avukat :Şirketlere, Kişilere ve kurumlara hukuki konularda danışmanlık yapan kişiye uygulamada veya halk arasında denir.Hukuki danışmanlık hizmeti avukatlar tarafından verilir.

İcra ve İflas Hukuku

İcra Avukatı halk arasında icra takipleri ve davalarına bakan ve bu davaları kabul eden avukatlara denilmektedir,Mevzuatta icra avukatı olarak adlandırılan bir durum söz konusu değildir.Avukatların davayı ve icra takibini takip etme yetkisi bulunmaktadır.

İdare Hukuku

İş Hukuku

Miras Hukuku

Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku

Gayrimenkul Hukuku