• Av. Ahmet Gökhan Memük

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) Nedir,Kimlere Verbis Zorunluluğu Var,Verbis Son Kayıt Tarihi?

Verbis Nedir?


Kişisel verileri koruma kanuna ve ilgili mevzuata göre istisnalar hariç veri işleyen Organize Sanayi Bölgeleri (OSB),işyerleri veri sorumluları siciline kayıt olması zorunludur.Kayıt yaptırmayan ve yükümlülüklere aykırı davrananlara 20.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar cezai yaptırım öngörülmüştür.Bu durum kişisel verilerin korunması kanununda ' Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. ' şeklinde belirtilmiştir.


Veri Sorumluları Siciline (VERBİS)Kayıt Yükümlülüğü Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi


Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30.06.2020'e kadar kayıt süresi uzatılmış olup bu tarihe kadar kayıt yapılmalıdır.

İstisnalar

Aşağıda belirtilenlerin kayıt olma zorunluluğu bulunmamaktadır

Noterler

Avukatlar

50'den az işçi çalıştıran ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları(işyerleri)

Arabulucular

Gümrük Müşavirleri

Dernekler

Vakıflar

Sendikalar


Detaylı bilgilendirmeye Kişisel verileri koruma kurumu'nun(KVKK) sitesinde yayınlanan sorularla verbis içeriğine BURADAN ulaşabilirsiniz

Kaynak:

Kişisel verileri koruma kurulu kararları

www.kvkk.gov.tr

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Avukat Ahmet Gökhan Memük

İzmir 

02329701302

05529357342

Adalet Mah. Manas Bulvarı Folkart Towers No:47 A Blok K:28 Bayraklı İzmir

©2020 Avukat Ahmet Gökhan Memük.